Kalendarz dla Fundacji Jamniki Niczyje
Specjalizacja: grafika

Projekt Kalendarza dla Fundacji Jamniki Niczyje był projektem spontanicznym, a przede wszystkim charytatywnym. Zdjęcia podopiecznych dostarczyła sama Fundacja za pośrednictwem Google Drive.