14
Lip

Windows 10 cierpi na dość dziwną przypadłość, która objawia się tym, że od czasu do czasu na kafelkach aplikacji przypiętych do Menu Start nie wyświetlane są ikony tychże aplikacji. Nie należy wpadać w panikę, wystarczy, że wyczyścimy pamięć podręczną kafelków, która jest przechowywana w następujących plikach: TileCache_100_0_Data.bin, TileCache_100_0_Header.bin i UnifiedTileCache.dat.

Pliki te są w ciągłym użyciu przez system operacyjny i bez zakończenia procesów: explorer.exe i shellexperiencehost.exe, operacja czyszczenia pamięci podręcznej nie powiedzie się. Aby tego dokonać, musimy utworzyć plik przy użyciu systemowego programu Notatnik.

@echo off
taskkill /f /im explorer.exe
taskkill /f /im shellexperiencehost.exe
timeout /t 3 /NOBREAK > nul
del %localappdata%\Packages\Microsoft.Windows.ShellExperienceHost_cw5n1h2txyewy\TempState\* /q
timeout /t 1 /NOBREAK > nul
start explorer
@echo on

Tak przygotowany plik zapisujemy, na przykład na pulpicie, za pomocą polecenia Zapisz jako, gdzie w menu Zapisz jako typ wybieramy Wszystkie pliki. Jako nazwę pliku proponujemy Wyczyść cache Menu Start.bat. Teraz wystarczy, że uruchomimy ten plik dwukrotnym kliknięciem, jak zwykłą aplikację.

Proces czyszczenia cache Menu Start jest całkowicie automatyczny i nie należy panikować, gdyż przez chwilę Pulpit stanie się czarny i widoczny będzie wyłącznie Wierz poleceń. Po chwili naszym oczom ukaże się Pulpit a w Menu Start na kafelkach pojawią się ikony.


Wariacje na temat USB w Windows 10 for phones

Microsoft potwierdził, że mobilna wersja Windows 10, którą znajdziemy w smartfonach i prawdopodobnie w małych tabletach, będzie zawierać obsługę akcesoriów USB: klawiatury, myszki, dyski zewnętrzne, nośniki typu pendrive i inne jak na przykład USB audio czy huby USB.

more

Wszelkie prawa zastrzeżone @ 2019